JUDr. Michal Valent

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 63 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
 2. Aktívny sudca na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 595 pojednávaní a 510 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 6 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 924 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 51 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 25.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 133 – 155. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 77,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 89
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 69

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,2%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 109,5 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 60 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 27 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 45% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 99,5% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 502 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 33 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 30 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 54 – 63. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 13.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 16.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 87,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 47
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 41

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,2%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 115 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 71 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 47 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 66,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 110,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 44 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 120 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 498 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Informácie o nevybavených prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o reštančných prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o výkonnosti sudcu považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Život a zdravie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, §172/1 Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba - § 364 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba § 149 Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obžaloba § 189 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Rozhodovanie o obžalobách Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, §172/1,§172/2 Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, §212/1,4a,b Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba - § 221 Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba § 149 Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.