JUDr. Janka Gibaľová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Lučenec, evidujeme 930 pojednávaní a 1 318 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Kúpna zmluva
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 40.085,40 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 613,47 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie podielového… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 20 000,00 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zrušenie výchovného… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Priznanie rodičovských práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 371,49 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na úpravu styku otca s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zverenie do náhradnej osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Úprava výkonu rodičovských… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 15 074,87 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 150,22 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochranu dobrej povesti… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1 465,45 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 850,95… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.