JUDr. Janka Gibaľová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Lučenec, evidujeme 406 pojednávaní a 473 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o popretie vlastníctva Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Priznanie rodičovských práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, povolenie obnovy konania Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o popretie vlastníctva Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 823,86 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 14 589,70 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2335,04 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti právneho… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3 000,00 € s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 3 754,95 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 13 847,98 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, NÁVRHna vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3319,14 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 495,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 168 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 747,50 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 60,24 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 626,95 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 21,03 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.