Mgr. Zoltán Dusza

 1. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Rimavská Sobota, evidujeme 452 pojednávaní a 705 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 660 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 143 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 83,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 12
 • Počet potvrdených odvolaní – 10

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 1,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 70 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 62 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 6 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 8,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 93,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 34 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 7. mieste. Za kvalitu získal 13 z 15 možných bodov, za efektivitu 21 z 25.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Povolenie uzavrieť manželstvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ústavná starostlivosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie, Povolenie uzavrieť manželstvo Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Zverenie do výchovy a určenie výživného na… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Zverenie do výchovy a určenie výživného na… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Určenie výživného na mal. deti Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, Schválenie kúpnej zmluvy Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Rozvod a úprava práv a povinností k… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, Zverenie do osobnej starostlivosti matky Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Zverenie do výchovy a určenie výživného na… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Rozvod a úprava práv a povinností k maloletým… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Rozvod a úprava práv a povinností k maloletým… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.