JUDr. Martina Líšková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 663 pojednávaní a 342 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Topoľčany, evidujeme 301 pojednávaní a 283 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 6 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 5
 • Prieťahy pred pridelením veci – 5

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 558 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 39 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 12 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 613 – 617. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 4.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 69,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 110
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 76

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,1%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 1260,3 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 404 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 354 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 87,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 123,2% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu nemajetkovej ujmy… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 55.000,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zrušenie rozhod.… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 3.692.- EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2.190,40 EUR titulom… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu škody spôsobenej… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - o zaplatenie 1 228€ s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, PR na zapl. 6.457,33 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, PR- zaplatenie 559,48 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.