JUDr. Michal Dzurdzík

 1. Active judge at the court Krajský súd Bratislava, in the meantime we register no hearings and no judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Bratislava II, we register 1,600 hearings and 1,371 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for about 9 years.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 581 days in the period and was assigned on average 21 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 26.5 from 40 possible points and ranked on 153 – 167. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 17.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 70% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 50
 • Number of Affirmed Decisions – 35

An appeal against the judge's judgements is filed in 4.6% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 1.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 195 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 265 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 106 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 40% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 107.1% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 151 days and on average was assigned 281 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 476 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 223 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 109 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 38,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 40,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x.
 • 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x.

Published judgements

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, vypratanie nehnuteľnosti Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva k… Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, vrátenie 50 % zľavy z kúpnej… Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, vysporiadanie BSM Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Odstránenie stavby Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, vypratanie nehnuteľnosti Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie práva zodpovedajúceho… Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, platobný rozkaz - 31 000 € s… Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, platobný rozkaz - 1 980,09 € s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.