JUDr. Vladimír Sklenka

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 1 445 pojednávaní a 894 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 5 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 397,80 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie pop. pohľ. o konk. a… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie pravosti popretej… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie popretej pohľadávky… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie pohľadávky… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba veriteľa o určenie… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neúčinnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 219.033,22 € s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neúčin. práv. úkonov… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vylúčenie veci zo súpisu… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie dôvodnosti a výšky… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.700,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 1 610,75 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR o zapl. 1 955,28 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, O určenie neúčinnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, PR o zaplatenie 494,45 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, uplatnenie odporovacieho… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie pravosti pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.