JUDr. Vladimír Sklenka

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 1 495 pojednávaní a 1 422 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 5 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, O určenie popretých… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, O určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 199,16 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 219.033,22 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o odporovateľnosť právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o odporovateľnosť právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o vylúčenie majetku zo… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o určenie Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie spriaznenej osoby Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie právneho dôvodu a… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.