JUDr. Vladimír Sklenka

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 1 434 pojednávaní a 894 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 5 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie pop. pohľ. o konk. a… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie pravosti popretej… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie popretej pohľadávky… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie pohľadávky… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba veriteľa o určenie… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neúčinnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 219.033,22 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, na určenie popretej… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o ochrane proti… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 199,16 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, O určenie neúčinnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na určenie pravosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2.427,53 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 562 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o určenie popretej… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie odporovateľnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neúčinnosti právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.