Mgr. Zuzana Dojčánová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Galanta, evidujeme 3 215 pojednávaní a 3 485 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 7 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 725 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 41 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 35 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 3 – 4. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 13.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 21.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 84,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 183
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 154

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,3%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 173 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 137 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 51 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 37,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 238,8% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 294 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 49 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 26.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 153 – 167. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 16 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 76% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 25
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 19

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 2,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,6%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 226 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 563 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 135 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 24% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 99,7% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3 885 000 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zapl. 2 164,76 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody 4 541,50 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 22.482,88 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zapl. 223 748,32 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, NO - žaloba o určenie… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zapl. 124.877,20 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1187,3 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody 4 541,50 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o vysporiadanie BSM… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 103,07 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 16 130,32 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1.478,40 Eur Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,7 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o určenie vlastníckeho… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zaplatenie pohľadávky… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3.078,35 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie vlastníctva Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zaplatenie 100,00 EUR… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.