Mgr. Zuzana Gašpírová

  1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava II, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 8 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

  • Vydané – 6
  • Prieťahy pred pridelením veci – 6

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 739 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 14 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 23 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 244 – 268. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

  • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
  • Efektivita – 12.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 76,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

  • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 38
  • Počet potvrdených rozhodnutí – 29

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 3,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,8%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 380,8 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 145 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 80 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 55,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 158% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne vynesené súdne rozhodnutia.

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne minulé súdne pojednávania.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.