Mgr. Radoslav Smatana, PhD.

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Partizánske, evidujeme 2 807 pojednávaní a 2 366 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 8 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi nebola prideľovaná žiadna agenda väčšinovo. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.NA.

Sudca v sledovanom období odpracoval 712 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 58 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 21.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 317 – 344. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 12.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 71,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 109
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 78

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,7%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 223,4 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 161 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 82 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 50,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 108,2% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin marenia… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, návrh na uloženie… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin výtržníctva §… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie vyživovacej… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin nebezpečné… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, prečin ublíženia na… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin všeobecného… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, prečin ohrozenia pod… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin podvodu podľa §… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie vyživovacej… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin zanedbania… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin týrania blízkej… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, prečin výtržníctva… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zbavenie svojprávnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin zanedbania… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, schválenie právneho úkonu za… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.