JUDr. Bc. Viktor Marko, PhD.

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Zvolen, evidujeme 1 073 pojednávaní a 1 378 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 399 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 32 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 19.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 467 – 491. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 55,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 45
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 25

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 147 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 139 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 71 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 51,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 98% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 174 odsek 1… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 172 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 199 odsek 1… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 360 odsek 1… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa §352 odsek 1… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa 323 odsek 1… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 207 odsek 2… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 221 ods.1… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podľa § 222 ods. 1 Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 189 odsek 1… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 211 odsek 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, posľa § 211 ods. 1 písm.… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 207 odsek 1 odsek… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 156 odsek 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 157 odsek 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podľa § 212 ods. 2… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 364 odsek 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 212 ods 2 písm.… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 348 ods. 1 písm.… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.