JUDr. Katarína Fakanová

 1. Active judge at the court Okresný súd Bratislava II, we register 2,831 hearings and 2,446 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1439 days in the period and was assigned on average 13 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 18 from 40 possible points and ranked on 478 – 505. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 9 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 73.9% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 280
 • Number of Affirmed Decisions – 207

An appeal against the judge's judgements is filed in 14.3% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 3.7% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 503 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 164 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 102 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 62.2% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 132.2% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1047 days in the period and was assigned on average 15 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 22 from 40 possible points and ranked on 345 – 366. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 16 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 59% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 105
 • Number of Affirmed Decisions – 62

An appeal against the judge's judgements is filed in 6.9% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 2.8% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 221 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 287 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 108 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 37.6% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 101.1% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 621 days and on average was assigned 120 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 61,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 57
 • Number of confirmed judgements – 35

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 143 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 141 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 87 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 39,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 100,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 219 – 232. mieste. Za kvalitu získal 7,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Sudca vykonával lektorskú činnosť – školiteľ – 6x. Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x.
 • 2013 – Poverená výkonom predsedu súdu od 1.4.2013 do 31.5.2013.
 • 2012 – Sudca vykonával lektorskú činnosť – školiteľ k Spravovaciemu a kancelárskemu poriadku – 8x a 1x sa zúčastnil vzdelávacej aktivity. Poskytnuté údaje sú čerpané zo stránky Justičnej akadémie SR.
 • 2012 – Sudca nemal znížený nápad.
 • 2011 – sudca pôsobí ako lektor ( vzdelávanie zamestnancov justície v oblasti Spravovacieho a kanc.poriadku ). Sudca pôsobil ako lektor 9x.; 2012 – Sudca vykonával lektorskú činnosť – školiteľ k Spravovaciemu a kancelárskemu poriadku – 8x a 1x sa zúčastnil vzdelávacej aktivity. Poskytnuté údaje sú čerpané zo stránky Justičnej akadémie SR.; 2013 – Sudca vykonával lektorskú činnosť – školiteľ – 6x. Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x.
 • 2011 – sudca pôsobí ako lektor ( vzdelávanie zamestnancov justície v oblasti Spravovacieho a kanc.poriadku ). Sudca pôsobil ako lektor 9x.
 • 2011 – sudca do 30.09.2011 vykonával funkciu podpredsedu súdu. Od 01.06.2011 do 15.12.2011 bol poverený výkonom funkcie predsedusúdu. Na základe uvedených skutočností mal sudca znížený nápad.; 2012 – Sudca nemal znížený nápad.; 2013 – Poverená výkonom predsedu súdu od 1.4.2013 do 31.5.2013.
 • 2011 – sudca do 30.09.2011 vykonával funkciu podpredsedu súdu. Od 01.06.2011 do 15.12.2011 bol poverený výkonom funkcie predsedusúdu. Na základe uvedených skutočností mal sudca znížený nápad.

Published judgements

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok pre zmeškanie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Zmenené
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok pre zmeškanie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2104.91 EUR s… Hearing was held on

 2. Predbežné prejednanie sporu, 4 384,79 € s prísl.… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie spôsobu nakladania so… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 2 872,80 €… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 2 327,64 €… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 13 200 € s prísl. (upomínacie… Hearing was held on

 7. Predbežné prejednanie sporu, 250 € s prísl. Hearing was held on

 8. Predbežné prejednanie sporu, platobný rozkaz - 5 874,75 € s… Hearing was held on

 9. Predbežné prejednanie sporu, 250,00 € s prísl. Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, platobný rozkaz - 247,31 € s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.