JUDr. Stanislava Padúchová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Banská Bystrica, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Brezno, evidujeme 1 397 pojednávaní a 2 154 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 8 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 5.136,91 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1145,79 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 1650 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, vysporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 2.000,- EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba na zriadenie práva… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 5.000,- Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1145,79 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o vlastnícke právo Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.