JUDr. Stanislava Padúchová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Brezno, evidujeme 1 181 pojednávaní a 1 716 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 7 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu škody na zdraví Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 3.700,- Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o vrátenie daru s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 9.551,15 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Odporovacia žaloba/Žaloba o… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie výživného na plnoleté… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 18 254,90 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 562,52 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 8.053,31 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 6.525,13 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 349,99 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného na plnoleté… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody na zdraví Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 3.700,- Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 72,50 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie vyživovacej… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie neplatnosti dražby Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.