JUDr. Beata Gešvantnerová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Prievidza, evidujeme 2 304 pojednávaní a 2 318 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2012 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 434 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 172 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 62,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 29
 • Počet potvrdených odvolaní – 18

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 291 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 372 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 185 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 46% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 115,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 355 – 369. mieste. Za kvalitu získal 8,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 12,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Celokrajské školenie sudcov z obvodu KS TN, 3.–4.10.2013, Omšenie – v postavení poslucháča
 • 2012 – 1. Školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku – IV MS SR v Omšení – 25.09.–26–09–2012 2. Medzinárodné právo rodinné – DP JA SR v Omšení – 18.10.–19.10.2012 3. I.Určenie medzinárodne príslušného súdu podľa nariadenia Brusel I (44/2001), II. Určenie rozhodného práva pre zmluvné a mimozmluvné záväzky podľa nariadenia Rím I a Rím II. – DP JA SR v Omšení – 21.11.–23.11.2012 všetko v postavení poslucháča ; 2013 – Celokrajské školenie sudcov z obvodu KS TN, 3.–4.10.2013, Omšenie – v postavení poslucháča
 • 2012 – 1. Školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku – IV MS SR v Omšení – 25.09.–26–09–2012 2. Medzinárodné právo rodinné – DP JA SR v Omšení – 18.10.–19.10.2012 3. I.Určenie medzinárodne príslušného súdu podľa nariadenia Brusel I (44/2001), II. Určenie rozhodného práva pre zmluvné a mimozmluvné záväzky podľa nariadenia Rím I a Rím II. – DP JA SR v Omšení – 21.11.–23.11.2012 všetko v postavení poslucháča

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 180 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.269,41 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, osvojenie Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 7.800,- eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 12.879,77 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 31.566,00 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zriadenie vecného bremena Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie práva spoločného… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníctva a… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného na manželku… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného na manželku… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 5.478,54 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 180 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie do osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh otca na zmenu rozhodnutia… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.