Mgr. Milena Fegyesová

 1. Active judge at the court Okresný súd Žiar nad Hronom, we register 1,028 hearings and 1,325 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for about 18 years.
 2. The judge has been nominated to function for more than 22 years, 4 - ročný mandát.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 702 days in the period and was assigned on average 54 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 14 from 40 possible points and ranked on 650 – 662. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 3.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 76% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 125
 • Number of Affirmed Decisions – 95

An appeal against the judge's judgements is filed in 10% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 2.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 5738 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 393 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 128 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 32.6% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 21.9% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 500 days and on average was assigned 207 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 59,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 44
 • Number of confirmed judgements – 26

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 469 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 284 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 144 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 47,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 83,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 17,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 556 – 573. mieste. Za kvalitu získal 8,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 8,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Sudkyňa sa nezúčastnila žiadneho vzdelávacieho seminára.
 • 2012 – Seminár "Dedičské právo, dedičské konanie" – 1 deň (09. 02. 2012 ). Seminár "Technika pojednávania, konanie na súde, kontradiktórnosť civilného procesu" – 1 deň (08. 11. 2012).
 • 2011 – Seminár "Poistné zmluvy v praxi" – 1 prac. deň (poslucháč). ; 2012 – Seminár "Dedičské právo, dedičské konanie" – 1 deň (09. 02. 2012 ). Seminár "Technika pojednávania, konanie na súde, kontradiktórnosť civilného procesu" – 1 deň (08. 11. 2012).; 2013 – Sudkyňa sa nezúčastnila žiadneho vzdelávacieho seminára.
 • 2011 – Seminár "Poistné zmluvy v praxi" – 1 prac. deň (poslucháč).

Published judgements

 1. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, priznanie rod. práv Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie otcovstva + úprava… Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, priznanie mal. rodičovské práva… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Zvýšenie výživného Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na prípustnosť zapretia… Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, nariadenie NO Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, na nariadenie ústavnej… Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena úpravy styku Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.