Mgr. Maroš Fekete

 1. Active judge at the court Krajský súd Trnava, we register 90 hearings and no judgements.
 2. Active judge at the court Okresný súd Bratislava III, we register 3,387 hearings and 1,859 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for almost 17 years.
 2. The judge has been nominated to function for almost 21 years, 4 - ročný mandát.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1467 days in the period and was assigned on average 106 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 19 from 40 possible points and ranked on 436 – 463. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 11.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 68.6% of cases. The average in the same agenda is 66.5%.

 • Number of Appellate Decisions – 172
 • Number of Affirmed Decisions – 118

An appeal against the judge's judgements is filed in 7.7% of cases. The average in the same agenda is 8.5%.

Of the total number of the judge's judgements 2.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.8%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 357.4 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 469 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 159 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 33.9% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 101.3% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1060 days in the period and was assigned on average 60 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 21 from 40 possible points and ranked on 390 – 416. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 15 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 61.7% of cases. The average in the same agenda is 64.9%.

 • Number of Appellate Decisions – 94
 • Number of Affirmed Decisions – 58

An appeal against the judge's judgements is filed in 7.6% of cases. The average in the same agenda is 8.8%.

Of the total number of the judge's judgements 2.9% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 240 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 366 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 141 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 38.5% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 96.4% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 630 days and on average was assigned 72 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 54% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Number of appellate judgements – 50
 • Number of confirmed judgements – 27

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 269 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 112 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 107 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 52,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 73,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 16,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 585 – 594. mieste. Za kvalitu získal 4 z 15 možných bodov, za efektivitu 12,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 6.11.2013–Dokazovanie, doručovanie v civ. konaní
 • 2011 – Aplikačné problémy OSP – 1 deň ESĽP, Štrasburg, Luxemburg – 3 dni ; 2013 – 6.11.2013–Dokazovanie, doručovanie v civ. konaní
 • 2011 – Aplikačné problémy OSP – 1 deň ESĽP, Štrasburg, Luxemburg – 3 dni

Published judgements

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Bezdôvodné obohatenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 24805/2020/SV/71065… Hearing will be held on

  Court – Krajský súd Trnava
  Judges – JUDr. Ľubomír Bundzel, Mgr. Maroš Fekete, and JUDr. Pavol Laczo
  Proposer – G. L.
  Opponent – O. Q.
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č.… Hearing will be held on

  Court – Krajský súd Trnava
  Judges – JUDr. Ľubomír Bundzel, Mgr. Maroš Fekete, and JUDr. Pavol Laczo
  Proposer – A. M.
  Opponent – L. W.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 100590599/2021 zo dňa… Hearing will be held on

  Court – Krajský súd Trnava
  Judges – JUDr. Ľubomír Bundzel, Mgr. Maroš Fekete, and JUDr. Pavol Laczo
  Proposer – V. M.
  Opponent – J. T.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba… Hearing will be held on

  Court – Krajský súd Trnava
  Judges – JUDr. Ľubomír Bundzel, Mgr. Maroš Fekete, and JUDr. Pavol Laczo
  Proposer – Y. R.
  Opponent – W. B.
 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 390887/2020 zo dňa… Hearing will be held on

  Court – Krajský súd Trnava
  Judges – JUDr. Ľubomír Bundzel, Mgr. Maroš Fekete, and JUDr. Pavol Laczo
  Proposer – W. R.
  Opponent – H. T.
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č.… Hearing will be held on

  Court – Krajský súd Trnava
  Judges – JUDr. Ľubomír Bundzel, Mgr. Maroš Fekete, and JUDr. Pavol Laczo
  Proposer – L. U.
  Opponent – R. S.
 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 101101444/2020 zo… Hearing will be held on

  Court – Krajský súd Trnava
  Judges – JUDr. Ľubomír Bundzel, Mgr. Maroš Fekete, and JUDr. Pavol Laczo
  Proposer – H. N.
  Opponent – D. O.
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č.… Hearing will be held on

  Court – Krajský súd Trnava
  Judges – JUDr. Ľubomír Bundzel, Mgr. Maroš Fekete, and JUDr. Pavol Laczo
  Proposer – A. W.
  Opponent – C. R.
 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba 115476/2020 zo dňa… Hearing will be held on

  Court – Krajský súd Trnava
  Judges – JUDr. Ľubomír Bundzel, Mgr. Maroš Fekete, and JUDr. Pavol Laczo
  Proposer – A. V.
  Opponent – Y. Z.
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba OU-DS-PLO-2019/004852… Hearing will be held on

  Court – Krajský súd Trnava
  Judges – JUDr. Ľubomír Bundzel, Mgr. Maroš Fekete, and JUDr. Pavol Laczo
  Proposer – E. G.
  Opponent – G. I.
More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, dovolaní Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplat. úrokov z omeškania… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 7.923,44 € s prísl. Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č.101383482/2020 zo dňa… Hearing was held on

  Court – Krajský súd Trnava
  Judges – JUDr. Ľubomír Bundzel, Mgr. Maroš Fekete, and JUDr. Pavol Laczo
  Proposer – R. N.
  Opponent – D. Z.
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č.… Hearing was held on

  Court – Krajský súd Trnava
  Judges – JUDr. Ľubomír Bundzel, Mgr. Maroš Fekete, and JUDr. Pavol Laczo
  Proposer – Y. U.
  Opponent – B. T.
 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 18860/2019/SV/47326… Hearing was held on

  Court – Krajský súd Trnava
  Judges – JUDr. Ľubomír Bundzel, Mgr. Maroš Fekete, and JUDr. Pavol Laczo
  Proposer – Z. Q.
  Opponent – F. R.
 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba… Hearing was held on

  Court – Krajský súd Trnava
  Judges – JUDr. Ľubomír Bundzel, Mgr. Maroš Fekete, and JUDr. Pavol Laczo
  Proposer – D. G.
  Opponent – T. V.
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 90.192 € s prísl. Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č.… Hearing was held on

  Court – Krajský súd Trnava
  Judges – JUDr. Ľubomír Bundzel, Mgr. Maroš Fekete, and JUDr. Pavol Laczo
  Proposer – Y. Z.
  Opponent – W. X.
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zrusene kasacnou staznostou… Hearing was held on

  Court – Krajský súd Trnava
  Judges – JUDr. Ľubomír Bundzel, Mgr. Maroš Fekete, and JUDr. Pavol Laczo
  Proposer – I. V.
  Opponent – P. A.
More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.