Mgr. Kristína Ferencziová

 1. Active judge at the court Krajský súd Trnava, we register 693 hearings and 211 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Galanta, we register 878 hearings and 938 judgements.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 992 days in the period and was assigned on average 81 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 25.5 from 40 possible points and ranked on 194 – 213. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 15 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 77.2% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 79
 • Number of Affirmed Decisions – 61

An appeal against the judge's judgements is filed in 5.3% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 1.2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 169 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 179 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 66 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 36.9% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 93.9% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 570 days and on average was assigned 108 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 73,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 26
 • Number of confirmed judgements – 19

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 86 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 69 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 15 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 21,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 94,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 31,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 13 – 14. mieste. Za kvalitu získal 12,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 19,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 03.04.2013 – 03.04.2013 – problematika dopavných trestných činov 17.04.2013 – 19.04.2013 – nemecký jazyk – právna terminológia 05.06.2013 – 07.06.2013 – celokrajské stretnutie sudcov 23.10.2013 – 25.10.2013 – nemecký jazyk – právna terminológia 28.10.2013 – väzba, zaisťovanie osôb a majetku v trestnom konaní
 • 2012 – Od 22.11.2012 zastavený nápad vo všetkých agendách z dôvodu preloženia sudkyne na iný súd od 1.1.2013.
 • 2012 – 7.–9.3. 3 dni Nemecký jazyk – právnická terminológia poslucháč 23.–25.5. 3 dni Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v Trnave poslucháč 9.–13.7. 5 dní Nemecký jazyk – právnická terminológia – letný kurz poslucháč
 • 2011 – od 1.8.2011 zastavený nápad trestnej agendy, od 1.10.2011 spustený nápad agend Cb, CbZm, Nsre.; 2012 – Od 22.11.2012 zastavený nápad vo všetkých agendách z dôvodu preloženia sudkyne na iný súd od 1.1.2013.
 • 2011 – od 1.8.2011 zastavený nápad trestnej agendy, od 1.10.2011 spustený nápad agend Cb, CbZm, Nsre.
 • 2011 – 23.3. – 1 deň – Informačno–technické prostriedky operatívno–pátracej činnosti – poslucháč, 9.–11.3. – 3 dni – Nemecký jazyk – právnická terminológia – poslucháč, 4.–5.4. – 2 dni – Väzba – aplikačné problémy – poslucháč, 25.–27.5. – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT– poslucháč, 25.–29.7. – 5 dní – Nemecký jazyk – právnická terminológia – poslucháč, 26.–28.10. 3 dni – Nemecký jazyk – právnická temrinológia – poslucháč, ; 2012 – 7.–9.3. 3 dni Nemecký jazyk – právnická terminológia poslucháč 23.–25.5. 3 dni Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v Trnave poslucháč 9.–13.7. 5 dní Nemecký jazyk – právnická terminológia – letný kurz poslucháč ; 2013 – 03.04.2013 – 03.04.2013 – problematika dopavných trestných činov 17.04.2013 – 19.04.2013 – nemecký jazyk – právna terminológia 05.06.2013 – 07.06.2013 – celokrajské stretnutie sudcov 23.10.2013 – 25.10.2013 – nemecký jazyk – právna terminológia 28.10.2013 – väzba, zaisťovanie osôb a majetku v trestnom konaní
 • 2011 – 23.3. – 1 deň – Informačno–technické prostriedky operatívno–pátracej činnosti – poslucháč, 9.–11.3. – 3 dni – Nemecký jazyk – právnická terminológia – poslucháč, 4.–5.4. – 2 dni – Väzba – aplikačné problémy – poslucháč, 25.–27.5. – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT– poslucháč, 25.–29.7. – 5 dní – Nemecký jazyk – právnická terminológia – poslucháč, 26.–28.10. 3 dni – Nemecký jazyk – právnická temrinológia – poslucháč,

Published judgements

 1. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Majetok
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Hearing will be held on

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Hearing will be held on

  Court – Krajský súd Trnava
  Judge – Mgr. Kristína Ferencziová
  Defendant – J. Z.
More hearings

Past hearings

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Hearing was held on

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Hearing was held on

  Court – Krajský súd Trnava
  Judge – Mgr. Kristína Ferencziová
  Defendant – J. C.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Hearing was held on

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Hearing was held on

  Court – Krajský súd Trnava
  Judge – Mgr. Kristína Ferencziová
  Defendant – T. W.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Hearing was held on

  Court – Krajský súd Trnava
  Judge – Mgr. Kristína Ferencziová
  Defendant – A. X.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Hearing was held on

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Hearing was held on

  Court – Krajský súd Trnava
  Judge – Mgr. Kristína Ferencziová
  Defendant – X. K.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Hearing was held on

 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Hearing was held on

 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.