JUDr. Eva Feťková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 1 213 pojednávaní a 705 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Zmluva o dielo
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zriadenie vecného bremena Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti právneho úkonu Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, 200.000,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 444,92 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 421,68 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastnického práva Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť okamžitého skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 76,37 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, vyslovenie neplatnosti skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie bezúročnosti zmluvy Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neexistencie záložného práva Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, vyslovenie neplatnosti skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 324,76 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.