JUDr. Eva Feťková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 743 pojednávaní a 432 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.112,87 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.080,13 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1 202,30 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 256,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 410,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 192,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 15.004,96 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 15.004,96 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 55,55 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada majetkovej škody a nemajetkovej… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.