JUDr. Eva Feťková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 1 150 pojednávaní a 657 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Pracovné právo
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.360,35 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zriadenie vecného bremena Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie a vyporiadanie podielového… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 4.647,15 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 5.642,68 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva nadobudnutého… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 440,25 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 2.986,- EUR s prísl. a vypratanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 567,72 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 30.000,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, 4.647,15 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 2.278,41 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.821,36 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu ušlého zisku Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.