JUDr. Martin Fiľakovský

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 941 pojednávaní a 1 438 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 21 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Dopĺňací rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti dražby Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 1369,00 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vydanie potvrdenia Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.426,43 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, primerané finančné… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 104.000,00 EUR… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 4.941,11 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o primerané finančné… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 1.546,66 eur Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.794,16 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vyslovenie absolútnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o náhradu škody z ublíž.na… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 5 320,31 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 8.844,83 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 758,32 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 884,85 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 528,80 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o náhradu škody spôsobenej… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 158,00 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.