JUDr. Martin Fiľakovský

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 1 051 pojednávaní a 1 562 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 22 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 2.363,03 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, porušenie zásady rovnakého… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 10.000,- €ur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1 713,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o sumu 518,56 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 26.000,88 €ur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 3.400,36 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.