JUDr. Martin Fiľakovský

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 801 pojednávaní a 1 283 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 21 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ochrana osobnosti
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 885,62 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2 374,34 € s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 1053,68 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.084,26 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie, že spotrebiteľský… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, na zaplatenie 155,33 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 547,38 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrhu žalovaného na obnovu… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 20.953,95 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.