JUDr. Martin Fiľakovský

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 835 pojednávaní a 1 276 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 21 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ochrana osobnosti
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 9.309,36 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 4.895,31 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 8.298,40,-Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1000,00 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 322,91 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1 954,18 € s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie, že úver je… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.