JUDr. Eva Franková

 1. Aktívna podpredseda na súde Okresný súd Trebišov, evidujeme 2 130 pojednávaní a 3 134 rozhodnutí.
  Poznámka: .
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 26 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1058 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 21 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 25 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 214 – 237. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 16 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 70,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 113
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 80

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 204 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 335 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 130 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 38,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 105,3% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 652 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 124 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 65,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 69
 • Počet potvrdených odvolaní – 45

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 374 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 237 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 129 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 48,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 82,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 18,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 501 – 508. mieste. Za kvalitu získal 7,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 11 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 28.2.2013 – Určovacie žaloby
 • 2012 – 15.3.2012– Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov–civilný úsek – I. časť, 24.4.2012 – Trovy súdneho konania a poplatky v civilnom procese, 17.5.2012 – Odstrániteľné/neodstrániteľné vady návrhu, podania , 14.6.–15.6.2012 –Ochrana osobností, tlačový zákon a judikatúra ESĽP, 18.6.–19.6.2012 – Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností, 13.9.2012 – Najnovšia judikatúra ESĹP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – civilný úsek – 2.časť
 • 2011 – Kultivácia osobnosti Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva; 2012 – 15.3.2012– Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov–civilný úsek – I. časť, 24.4.2012 – Trovy súdneho konania a poplatky v civilnom procese, 17.5.2012 – Odstrániteľné/neodstrániteľné vady návrhu, podania , 14.6.–15.6.2012 –Ochrana osobností, tlačový zákon a judikatúra ESĽP, 18.6.–19.6.2012 – Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností, 13.9.2012 – Najnovšia judikatúra ESĹP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – civilný úsek – 2.časť; 2013 – 28.2.2013 – Určovacie žaloby
 • 2011 – Kultivácia osobnosti Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva

Vynesené rozhodnutia

 1. Dopĺňací rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, vypratanie bytu Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1930 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2.812,88 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 56.769,54 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 20 000,00 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 690,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 56.769,54 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 946,38 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2.832,49 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 897,14 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 114,08 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.