JUDr. Eva Fulcová

 1. Active judge at the court Krajský súd Bratislava, we register 358 hearings and 316 judgements.
 2. Inactive chairman at the court Okresný súd Bratislava I, we register 3 hearings and 307 judgements.
 3. Inactive judge at the court Okresný súd Bratislava III, we register 61 hearings and 94 judgements.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 586 days and on average was assigned 18 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 582 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Informácie o nevybavených prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o reštančných prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o výkonnosti sudcu považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Od 25.9.2013 dočasne pridelená na výkon funkcie predsedníčky OS BA I.
 • 2012 – znížený nápad – §50 ods. 3 Zák. 757/2004 Z.z.
 • 2012 – 13.3–14.3.2012 – Profesionálna etika sudcu, 6.3.2012 – Efektívne využitie počítača 18.–19.3.2012 – Aplikácia práva EÚ
 • 2011 – znížený nápad – §50 ods. 3 Zák. 757/2004 Z.z.; 2012 – znížený nápad – §50 ods. 3 Zák. 757/2004 Z.z.; 2013 – Od 25.9.2013 dočasne pridelená na výkon funkcie predsedníčky OS BA I.
 • 2011 – znížený nápad – §50 ods. 3 Zák. 757/2004 Z.z.
 • 2011 – Exekučné právo – 2 dní Slobodný prístup k informáciam – 2 dni Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti civ. práva – 1 deň ; 2012 – 13.3–14.3.2012 – Profesionálna etika sudcu, 6.3.2012 – Efektívne využitie počítača 18.–19.3.2012 – Aplikácia práva EÚ
 • 2011 – Exekučné právo – 2 dní Slobodný prístup k informáciam – 2 dni Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti civ. práva – 1 deň

Published judgements

 1. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.: DK 6/2011-216 zo dňa… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:PPZ-HCP-BA2-2020/005849-016… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:RP/41/2017 zo dňa 20.12.2017 Hearing will be held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:00254/Os/2018/153/RK zo dňa… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:OU-SC-PLO-2019/002927 zo dňa… Hearing will be held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:OU-BA-OVBA2-2018/24089/KVJ… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:100344102/2019 zo dňa… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:100349568/2019 z 31.01.2019 Hearing will be held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:1500995/2017 zo dňa… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:Xo 62/2017-IBa zo dňa… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:P - 8496/2016 zo dňa… Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:3172/2019-1.12, 12932/2019… Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:13/PÚ/2018-145 zo dňa… Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:102261088/2018 zo dňa… Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:S10871-2018-OKC-14082 zo dňa… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:10853/2019-640 zo dňa… Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:PPZ-HCP-BA2-2021/007661-014… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, č.:OU-MA-OSZP-2019/013000/GAM… Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:44/10/2018 zo dňa 09.11.2018 Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:RL/38/2016 zo dňa 22.11.2016 Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.