JUDr. Ladislav Gábor

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Košice I, evidujeme 2 092 pojednávaní a 2 446 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 23 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1537 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 61 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 16 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 549 – 560. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 11.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 57,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 123
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 71

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,5%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,1%. Priemer v rovnakej agende je 2,8%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 369,2 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 266 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 144 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 54,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 139,9% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1098 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 45 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 16.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 576 – 590. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 12 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 56% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 64,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 91
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 51

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,8%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,6%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 409 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 314 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 145 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 46,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 101,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 660 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 85 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 50% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 50
 • Počet potvrdených odvolaní – 25

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 445 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 255 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 144 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 50% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 111,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 15,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 607 – 613. mieste. Za kvalitu získal 4,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 11,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2011 – Opatrením predsedu súdu zo dňa 31. 3. 2011 (1SprR/20/2011) bol pozastavený nápad vecí reg. CbR z dôvodu potreby znižovania počtu nerozhodnutých vecí registra Cb.; 2013 – –
 • 2011 – Opatrením predsedu súdu zo dňa 31. 3. 2011 (1SprR/20/2011) bol pozastavený nápad vecí reg. CbR z dôvodu potreby znižovania počtu nerozhodnutých vecí registra Cb.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, nesplnenie povinnosti Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť odstúpenia od… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 33595,9 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 201455,49 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neexistencie záväzku… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie pravosti, výšky a… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o neúčinnosti právneho… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 222,89 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie poradia pohľadávky Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neúčinnosti právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 13 666,17 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 14.951,22 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 11.862,76 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, splnenie povinnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 55.200,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 33.144,57 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.