JUDr. Ján Gallo

 1. Inactive judge at the court Okresný súd Rožňava, we register 847 hearings and 1,164 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1492 days in the period and was assigned on average 97 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 33 from 40 possible points and ranked on 7 – 12. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 15 out of 15 points
 • Effectivity – 18 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 97.9% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 1482
 • Number of Affirmed Decisions – 1451

An appeal against the judge's judgements is filed in 47% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 32.2 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 23 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 1 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 4.3% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 108.3% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1079 days in the period and was assigned on average 71 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 36.5 from 40 possible points and ranked on 1. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 12 out of 15 points
 • Effectivity – 24.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 81.1% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 122
 • Number of Affirmed Decisions – 99

An appeal against the judge's judgements is filed in 4.7% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 0.9% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 18 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 23 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 4 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 17.4% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 164.2% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 645 days and on average was assigned 97 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 80,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 46
 • Number of confirmed judgements – 37

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 3,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 14 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 21 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 3 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 13% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 244,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 39,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 1. mieste. Za kvalitu získal 14,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 24,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Účasť na seminári – 1 pracovný deň
 • 2012 – Účasť na seminári – 2 pracovné dni.; 2013 – Účasť na seminári – 1 pracovný deň
 • 2012 – Účasť na seminári – 2 pracovné dni.

Published judgements

 1. Rozhodnutie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok bez odôvodnenia – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, liečba uložená iným súdom Hearing was held on

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 212 ods.2 písm.f/… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Rožňava
  Judge – JUDr. Ján Gallo
  Defendant – Y. K.
 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 289 ods.1 Tr.zák. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Rožňava
  Judge – JUDr. Ján Gallo
  Defendant – W. O.
 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 188 odsek 1, odsek 2… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Rožňava
  Judge – JUDr. Ján Gallo
  Defendant – M. N.
 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 289 ods. 1 Tr. zák. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Rožňava
  Judge – JUDr. Ján Gallo
  Defendant – C. W.
 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 212 odsek 2 písm. f… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Rožňava
  Judge – JUDr. Ján Gallo
  Defendant – B. K.
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 348 ods.1 písm.d/… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Rožňava
  Judge – JUDr. Ján Gallo
  Defendant – S. L.
 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 207 ods. 1, ods. 3… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Rožňava
  Judge – JUDr. Ján Gallo
  Defendant – J. A.
 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 212 ods. 2 písm. a) Tr.… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Rožňava
  Judge – JUDr. Ján Gallo
  Defendant – P. U.
 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 212 ods. 1, ods. 4… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Rožňava
  Judge – JUDr. Ján Gallo
  Defendant – G. S.
More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.