JUDr. Stanislav Galovič

 1. Aktívny podpredseda na súde Okresný súd Lučenec, evidujeme 3 442 pojednávaní a 2 223 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014 a 2013.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1550 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 126 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 27 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 81 – 98. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 18 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 73,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 268
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 197

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,4%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 63,4 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 66 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 10 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 15,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 111,4% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1088 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 98 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 30.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 48 – 53. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 20 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 74,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 210
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 156

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,4%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 81 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 93 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 0 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 0% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 99,3% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 659 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 129 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 64,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 90
 • Počet potvrdených odvolaní – 58

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 57 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 46 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 3 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 3,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 99,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 31 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 24 – 27. mieste. Za kvalitu získal 9,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 21,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 25.04.2013 – 26.04.2013 – Pracovné stretnutie sudcov
 • 2012 – 0 dní
 • 2011 – 0; 2012 – 0 dní; 2013 – 25.04.2013 – 26.04.2013 – Pracovné stretnutie sudcov
 • 2011 – 0

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin ohrozenia pod… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Lučenec
  Sudca – JUDr. Stanislav Galovič
  Obžalovaný – U. A.
 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečinnedovolenej výroby… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Lučenec
  Sudca – JUDr. Stanislav Galovič
  Obžalovaný – B. M.
 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin zanedbania… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Lučenec
  Sudca – JUDr. Stanislav Galovič
  Obžalovaný – W. T.
 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin týrania zvierat a… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Lučenec
  Sudca – JUDr. Stanislav Galovič
  Obžalovaný – E. H.
 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin zanedbania… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Lučenec
  Sudca – JUDr. Stanislav Galovič
  Obžalovaný – I. B.
 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, spolupáchateľstvo zločinu… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Lučenec
  Sudca – JUDr. Stanislav Galovič
  Obžalovaný – W. M.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin marenia… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Lučenec
  Sudca – JUDr. Stanislav Galovič
  Obžalovaný – B. J.
 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, pokračovací prečin… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Lučenec
  Sudca – JUDr. Stanislav Galovič
  Obžalovaný – E. V.
 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin zanedbania… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Lučenec
  Sudca – JUDr. Stanislav Galovič
  Obžalovaný – W. F.
 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin nedovolenej… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Lučenec
  Sudca – JUDr. Stanislav Galovič
  Obžalovaný – M. F.
 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na uloženie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na uloženie… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin porušovania… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Lučenec
  Sudca – JUDr. Stanislav Galovič
  Obžalovaný – L. F.
 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin ohrozenia pod… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Lučenec
  Sudca – JUDr. Stanislav Galovič
  Obžalovaný – D. C.
 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin týrania zvierat a… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Lučenec
  Sudca – JUDr. Stanislav Galovič
  Obžalovaný – L. N.
 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin krádeže Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Lučenec
  Sudca – JUDr. Stanislav Galovič
  Obžalovaný – H. E.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.