JUDr. Marcela Gandelová

 1. Active judge at the court Okresný súd Bratislava II, we register 584 hearings and 615 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 13 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 550 days and on average was assigned 131 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 86,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 37
 • Number of confirmed judgements – 32

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 584 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 482 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 298 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 55,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 83,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 18,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 501 – 508. mieste. Za kvalitu získal 14 z 15 možných bodov, za efektivitu 4,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2012 – Sudca sa nezúčastnil žiadnej vzdelávacej aktivity.
 • 2012 – Sudca mal z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti a z dôvodu vysokého počtu nevybavených vecí zastavený nápad do 01.09.2012.
 • 2011 – sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít; 2012 – Sudca sa nezúčastnil žiadnej vzdelávacej aktivity.
 • 2011 – sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad; 2012 – Sudca mal z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti a z dôvodu vysokého počtu nevybavených vecí zastavený nápad do 01.09.2012.
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad

Published judgements

 1. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie, 50,70 € s prísl. Hearing was held on

 2. Pojednávanie, 50,70 € s prísl. Hearing was held on

 3. Pojednávanie, 50,50 € s prísl. Hearing was held on

 4. Pojednávanie, Ochrana osobnosti+ nemajatková ujma v… Hearing was held on

 5. Pojednávanie, O zaplatenie 15. 439 Sk s prísl. Hearing was held on

 6. Pojednávanie, 50,70 € s prísl. Hearing was held on

 7. Pojednávanie, 2 254,11 € s prísl. Hearing was held on

 8. Pojednávanie, Vyporiadanie BSM Hearing was held on

 9. Pojednávanie, 26 893 Sk s prísl. Hearing was held on

 10. Pojednávanie, Určenie neplatnosti zmluvy Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.