JUDr. Silvia Gandelová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava III, evidujeme 3 628 pojednávaní a 2 063 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 4
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1358 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 16 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 23 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 244 – 268. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 14 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 73,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 200
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 147

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,3%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 383,3 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 293 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 217 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 74,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 226,8% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 4
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 970 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 18 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 25.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 194 – 213. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 75,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 134
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 101

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 293 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 604 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 209 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 34,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 102,7% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 3 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 574 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 119 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 79,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 43
 • Počet potvrdených odvolaní – 34

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 464 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 327 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 186 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 48,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 75,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 18,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 501 – 508. mieste. Za kvalitu získal 11 z 15 možných bodov, za efektivitu 7,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 11.4.2013–Určovacie žaloby; 20.6.–21.6.2013–Ochrana osobnosti; 21.10.–22.10.2013–Priemyselné právo; 18.3.–19.3.2013–Aplikácia práva EÚ
 • 2012 – 13.3–14.3.2012 – Profesionálna etika sudcu 3.4.2012 – Efektívne využívanie počítača, internetu 18.4.2012 – Odstrániteľné vady návrhu, podania 12.–13.11.2012 – Výklad právnych úkonov 29.2–1.3.2012 – Právny styk s cudzinou, doručovanie 14.6.–15.6.2012 – Ochrana osobnosti, judikatúra ESĽP 12.–13.12.2012 – Princípy vnútroštátnej politiky EÚ
 • 2011 – Postavenie sudcu – 2 dni Právomoc, výkon rozhodnutí – 1 deň Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti civ. práva – 1 deň Majetkové, pozemkové a vecné právo – 1 deň Spory o vlastnícke právo, kataster – 1 deň ; 2012 – 13.3–14.3.2012 – Profesionálna etika sudcu 3.4.2012 – Efektívne využívanie počítača, internetu 18.4.2012 – Odstrániteľné vady návrhu, podania 12.–13.11.2012 – Výklad právnych úkonov 29.2–1.3.2012 – Právny styk s cudzinou, doručovanie 14.6.–15.6.2012 – Ochrana osobnosti, judikatúra ESĽP 12.–13.12.2012 – Princípy vnútroštátnej politiky EÚ; 2013 – 11.4.2013–Určovacie žaloby; 20.6.–21.6.2013–Ochrana osobnosti; 21.10.–22.10.2013–Priemyselné právo; 18.3.–19.3.2013–Aplikácia práva EÚ
 • 2011 – Postavenie sudcu – 2 dni Právomoc, výkon rozhodnutí – 1 deň Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti civ. práva – 1 deň Majetkové, pozemkové a vecné právo – 1 deň Spory o vlastnícke právo, kataster – 1 deň

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Nájomná zmluva
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 44714,86 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Neplatnosť skončenia prac.… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie právnej… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1113,85 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2 000,00 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti skončenia… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 5 799,47 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3375,57 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1996,08 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, nahradenie prajavu vôle Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Neplatnosť skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 76 800,- € s prísl. + PO Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vrátenie dlhu 3 500,- s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 213,85 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3604,14 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.