JUDr. Jana Matayová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava IV, evidujeme 2 205 pojednávaní a 1 214 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o určenie Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 963,84 €… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, povinnosť odvysielať opravu a… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie neúčinnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na zaplatenie 15… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody na zdraví a… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie, že veci patria do… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba spotrebiteľa Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 189,37 €… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 985,54 €… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 923,94 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zaplatenie 86,18 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na určenie povinnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o ochranu osobnosti a… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zaplatenie 793,11 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba na zaplatenie 850,45 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.