Mgr. Ing. Anna Přikrylová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Malacky, evidujeme 1 957 pojednávaní a 1 389 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zruš. a vyporiad. podiel.… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastnického práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o určenie vlastníckeho… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zrušenie a… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, PR 63.304,39 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie, že vec patrí do… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, PR 28.316,12 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, PR 5.000,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 496 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR 368,39 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR 125,40 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR 110 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR 70,70 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR 70,70 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR 70,70 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR 10,- € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 857,9 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 1291,25 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.