JUDr. Katarína Gašparová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava II, evidujeme 2 300 pojednávaní a 1 785 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 2

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1039 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 83 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 15 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 566 – 574. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 6 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 74,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 163
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 121

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,6%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 395,3 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 261 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 164 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 62,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 51,6% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 653 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 161 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 75,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 131
 • Počet potvrdených odvolaní – 99

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 91 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 66 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 37 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 27,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 114,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 27,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 73 – 81. mieste. Za kvalitu získal 8,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 19 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – Sudca sa zúčastnil 1x na vzdelávacej aktivite. Poskytnutý údaj je čerpaný zo stránky justičnej akadémie SR.
 • 2012 – Sudca nemal znížený nápad.
 • 2011 – sudca sa zúčastnil 1x vzdelávacej sktivity organizovanej Ministerstvom spravodlivosti; 2012 – Sudca sa zúčastnil 1x na vzdelávacej aktivite. Poskytnutý údaj je čerpaný zo stránky justičnej akadémie SR.
 • 2011 – sudca sa zúčastnil 1x vzdelávacej sktivity organizovanej Ministerstvom spravodlivosti
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad; 2012 – Sudca nemal znížený nápad.
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného na… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, žiadosť o návrh súdnej liečby Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod a úpp Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, NÁVRH NA SCHVÁLENIE DOHODY O… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, pozbavenie otca výkonu… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, pozbavenie rodičovských práv Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava styku k maloletému… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod + ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.