JUDr. Alica Gavalcová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Brezno, evidujeme 1 175 pojednávaní a 1 314 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1528 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 63 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 20.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 369 – 388. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 13 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 70,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 97
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 68

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,5%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,2%. Priemer v rovnakej agende je 2,8%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 310,7 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 126 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 39 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 31% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 103,5% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1085 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 53 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 15.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 601 – 622. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 8 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 66,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 64,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 66
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 44

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,8%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 467 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 201 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 101 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 50,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 86,7% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 667 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 193 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 75% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 36
 • Počet potvrdených odvolaní – 27

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 455 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 268 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 88 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 22,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 29,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 318 – 330. mieste. Za kvalitu získal 11 z 15 možných bodov, za efektivitu 11 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 14.03.2013 –seminár (1 deň) "Určovacie žaloby"; 21.03.2013–22.03.2013 – seminár (2 dni) "Kúpna zmluva a Zmluva o dielo v obchoných záväzkových vzťahoch"
 • 2012 – seminár (2 dni) – "Profesionálna etika sudcu a prokurátora" seminár (1 deň) – "Efektívne využitie počítača, internetu a práv. vyhľad."; 2013 – 14.03.2013 –seminár (1 deň) "Určovacie žaloby"; 21.03.2013–22.03.2013 – seminár (2 dni) "Kúpna zmluva a Zmluva o dielo v obchoných záväzkových vzťahoch"
 • 2012 – seminár (2 dni) – "Profesionálna etika sudcu a prokurátora" seminár (1 deň) – "Efektívne využitie počítača, internetu a práv. vyhľad."

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozhodnutie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 10 000,- Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyslovenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu škody spôsobenú pri… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 15 395,48 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie neplatnosti uznesení… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 11 903,45 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 104 300,76 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 4 482,42 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 7 317,- Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyslovenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 104 300,76 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu škody spôsobenú pri… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 10 000,- Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 11 903,45 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 716,12 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 15 395,48 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.