JUDr. Mária Gazdačková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Martin, evidujeme 3 513 pojednávaní a 3 098 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 23 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1416 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 17 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 25 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 156 – 178. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 14.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 78% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 264
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 206

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,3%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 270,7 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 112 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 74 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 66,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 188,8% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1003 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 20 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 26 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 168 – 193. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 78,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 199
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 156

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,2%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 289 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 468 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 130 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 27,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 106,5% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 593 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 156 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 73,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 88
 • Počet potvrdených odvolaní – 65

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 317 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 323 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 155 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 43,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 102,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 370 – 384. mieste. Za kvalitu získal 9,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 11,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 24.1.–25.1.2013 Majetkové, vecné a pozemkové práva, 4.3.2013–5.3.2013 Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti civilného prava, 14.3.2013 Určovacie žaloby, 12.11.2013 Pracovné stretnutie sudcov, 28.11.2013–29.11.2013 Spotrebiteľské úveru, neprijateľné zmluvné podmienky
 • 2013 – 0
 • 2013 – 0
 • 2012 – 19.–20.01.2012 – Seminár, 01.–02.03.2012 – Občianskoprávne kolégium KS ZA, 05.06.2012 – Efektívne využitie PC, internetu a práv. vyhľadávačov, 23.–24.10.2012 – Pracovné stretnutie civilných sudcov, 12.–13.11.2012 – Výklad práv. úkonov a následky ich vád
 • 2011 – 9 školení; 2012 – 19.–20.01.2012 – Seminár, 01.–02.03.2012 – Občianskoprávne kolégium KS ZA, 05.06.2012 – Efektívne využitie PC, internetu a práv. vyhľadávačov, 23.–24.10.2012 – Pracovné stretnutie civilných sudcov, 12.–13.11.2012 – Výklad práv. úkonov a následky ich vád; 2013 – 24.1.–25.1.2013 Majetkové, vecné a pozemkové práva, 4.3.2013–5.3.2013 Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti civilného prava, 14.3.2013 Určovacie žaloby, 12.11.2013 Pracovné stretnutie sudcov, 28.11.2013–29.11.2013 Spotrebiteľské úveru, neprijateľné zmluvné podmienky
 • 2011 – 9 školení

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, PO+určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, odstránenie stromov z hranice… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že nehnuteľnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 6 627,90 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zapretie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 10 155,65 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, NO - neplatnosť právneho… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.470 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochrana osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 5.343,12 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie nemajetkovej ujmy… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie bolestného a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 50 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.470 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.418,40 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 487,96 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 38 361,52 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, NO - neplatnosť právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 5.343,12 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.