JUDr. Gabriela Klenková

 1. Active judge at the court Krajský súd Prešov, we register 101 hearings and 868 judgements.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

We do not register any indicators for the judge yet.

Published judgements

 1. Uznesenie – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Bezdôvodné obohatenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Ochrana osobnosti
  Odmietajúce podanie
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva k… Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť právnych úkonov a… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti výpovede z… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie, že ku skončeniu… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie, že funkcia žalobcu v… Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť zmluvy-vydanie… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o náhradu majetkovej škody a… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť zmluvy o úvere Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného… Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie bezdôv. obohatenia Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.