JUDr. Bianka Gelačíková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 1 970 pojednávaní a 1 553 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ústavná starostlivosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, úpp Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva a ÚVRPaP Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena úprav práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie do NOS a uloženie… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh otca na zníženie… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.