JUDr. Miriam Boborová Sninská

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 172 pojednávaní a 364 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Náhrada škody
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Iné
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Náhrada škody
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Náhrada škody
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu škody 82.984,79 eur… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba na ochranu proti… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 10 488,00 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 5.135,23 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, O určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 54 205,11 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 23.392,89 Eur Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.