JUDr. Denisa Hiščáková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Spišská Nová Ves, evidujeme 1 764 pojednávaní a 2 805 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Bezdôvodné obohatenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Kúpna zmluva
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie neúčinnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie otcovstva s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného pre… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 11190,44 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 46095,33 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 121.010,97 €… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 10767,25 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o náhradu škody v sume… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Predbežné prejednanie sporu, vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, odstránie zásahov do vlast.… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie BSM za trvania… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1295,03 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, 293,96€ s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie neúčinnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie BSM za trvalého… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie BSM za trvania… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.