Mgr. Zuzana Albert

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Malacky, evidujeme 1 118 pojednávaní a 909 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti zmluvy Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, odstrán. neopr. stavieb a… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti listiny o… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1030,3 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o náhrade škody a… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zrušenie účasti… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3084,75 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR 97.020,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3000 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o určenie vlastníckeho… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie relatívnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, urč. neplatnosti zmluvy o… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti zmluvy Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 26.359,54 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Vyhlásenie rozsudku, PR 537 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 926,73 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.