Mgr. Zuzana Albert

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Malacky, evidujeme 1 415 pojednávaní a 1 170 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o odstránenie stavby a… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochrana osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o náhradu škody… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Malacky
  Sudca – Mgr. Zuzana Albert
  Obžalovaný – Q. W.
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 14400 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Malacky
  Sudca – Mgr. Zuzana Albert
  Obžalovaný – D. F.
 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2082,48 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 20000 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR 603,60 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie dedičstva Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, urč. neplatnosti zmluvy o… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o vylúčenie vecí z… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.