JUDr. Zuzana Krivdová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Námestovo, evidujeme 398 pojednávaní a 294 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie a vyporiadanie podielového… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, - o zaplatenie 1228,30 EUR s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie a vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, - o zaplatenie 1228,30 EUR s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie a vyporiadanie podielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, - o zaplatenie 1228,30 EUR s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úprava rodičovských… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Úprava práva povinností rodičov k mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva a úprava práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva a úprava práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 219,6 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.