JUDr. Zuzana Krivdová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 157 pojednávaní a 4 rozhodnutia.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Námestovo, evidujeme 389 pojednávaní a 339 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. FR č.… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozh. FR č.… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. FR č.… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. FR č.… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk. rozh. č.:… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Zuzana Krivdová, JUDr. Martina Mochnáčová a JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – A. M.
  Odporca – J. N.
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. FR č.… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk. rozh.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Zuzana Krivdová a JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – F. M.
  Odporca – H. A.
 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, preskúmanie rozh. FR č.… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozh. č.: 100422726/2021… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozh. č.: 100422722/2021… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Zuzana Krivdová, JUDr. Martina Mochnáčová a JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – U. L.
  Odporca – T. K.
 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.