JUDr. Zuzana Krivdová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Námestovo, evidujeme 393 pojednávaní a 268 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Dopĺňací rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie a vyporiadanie podielového… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie a vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, - o zaplatenie 1228,30 EUR s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úprava rodičovských… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Úprava práva povinností rodičov k mal.… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Rozvod manželstva a úprava práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Rozvod manželstva a úprava práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 219,6 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 410 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2 970,54 EUR s prísl., Návrh… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3 522,11 EUR s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2175,83 EUR s prísl., Návrh… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 272,06 EUR s prísl., Návrh… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 828,77 EUR s prísl., Návrh… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 66,17 EUR s prísl., Návrh… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie a vyporiadanie podielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie výživného na mal. deti Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie podielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Žalobný návrh na zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie a vyporiadanie podielového… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.