JUDr. Miroslava Saxová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 198 pojednávaní a 67 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 44.605,02 € Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o splnenie povinnosti Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť skončenia… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o vyd. bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody a nemajet.… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3 452,16 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti skončenia… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 93,81 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zapl. 120,13 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 65,76 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zapl. 69,63 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 10 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 57,30 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,7 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, 619,87 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu škody spôsob. nespráv.… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.