JUDr. Lucia Baňacká, PhD.

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Košice II, evidujeme 268 pojednávaní a 5 534 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 73 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2 558 633,20 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 25.752,66 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 85 971,95 € Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 47.981,67 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 6001,15 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 4908 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 138 808,8 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 6499,96 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 8 400 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 5 616,71 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2 558 633,20 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 5 616,71 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 85 971,95 € Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 288,45 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1000 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 25.752,66 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 47.981,67 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1000 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 184545,74 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 14 062,77 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.