JUDr. Lucia Baňacká, PhD.

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Košice II, evidujeme 466 pojednávaní a 6 366 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 81 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 121 829,40 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1 730 397,66 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 4738,72 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 720 Eur s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1.440 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 18.187,07 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 51 373,48 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 20.000,- Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 158760 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 477.852,09 Eur s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 4 829,65 € s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 3.787,51 Eur s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2 907,40 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1 080 € s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 9 770,24 USD s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, 1 730 397,66 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 46 768,22 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5000 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 158760 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5450 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.