Mgr. Štefan Baláž

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 1 064 pojednávaní a 2 005 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

 • Justičná stráž Mgr. Andrej Baláž, Zvjs.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Zodpovednosť za škodu
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Náhrada škody z ublíženia na zdraví Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.745,18 € s prsíl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.168,44 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie vlastníctva nehnuteľností Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o nahradenie vyhlásenia vôle Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 948,78 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie výživného pre manželku Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie príspevku na výživu rozvedenej… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.