Mgr. Štefan Baláž

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 1 144 pojednávaní a 2 129 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

 • Justičná stráž Mgr. Andrej Baláž, Zvjs.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátori za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, úprave styku Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, obnove konania Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, uloženie povinnosti odporcovi uzatvoriť… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 2.210 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada škody Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 291,28 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 412,70 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.162 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.513,34 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2 083,18 € s prsl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 700 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, úprave styku Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, spôsobilosti na právne úkony Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 12.746,46 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.428,86 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1 015,67 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 610,40 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.