Mgr. Štefan Baláž

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 1 701 pojednávaní a 2 343 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

 • Justičná stráž Mgr. Andrej Baláž, Zvjs.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozhodnutie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Nájomná zmluva
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zapl. 33 599,40 Eur istiny s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod a úprava práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 9 064,44 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na úpravu rodičovských… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, urč. neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníctva k… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, 121,28 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť dražby Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie, že úver je bezúročný… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplateie 1.555,09 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 2874,08 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 2.540,89 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 559,70 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zapl. 10 185,04 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.