Mgr. Štefan Baláž

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 1 595 pojednávaní a 2 651 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

 • Justičná stráž Mgr. Andrej Baláž, Zvjs.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Záložné právo
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdené, Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Poistenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na úpravu výkonu rodičovských práv… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 67.788,84 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zníženie výživného na maloleté deti Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 54151,53 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, ochranu osobnosti a náhrada nemajet. ujmy Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o nahradení v yhlásenia prejavu vôle… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, vypratanie bytu Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie oprávneného užívateľa Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3.461,62 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 67,00 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2897,34 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 886,47 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie povinnosti zdržať sa zásahov do… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, Úprava práv a pov. k mal.- zmena… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 87,14 € s prísl. plat. rozkaz Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.