Mgr. Štefan Baláž

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 1 182 pojednávaní a 2 224 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

 • Justičná stráž Mgr. Andrej Baláž, Zvjs.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátori za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Poistenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 3 400,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 322 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, úprave výkonu rod. práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 87.729,55 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie výživného na plnoleté dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie rozhodcovského rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 370,50 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 5.598,57 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného obohatenia 43.200,-… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 167,97 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.