Mgr. Štefan Baláž

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 1 929 pojednávaní a 2 739 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

 • Justičná stráž Mgr. Andrej Baláž, Zvjs.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Neplatnosť skončenia pracovného pomeru
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ochrana osobnosti
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, uloženie výchovného opatrenia Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 168.943,05 Sk s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 456 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zdržanie sa zásahov do… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, 6.000 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie kúpno-predajnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody na zdraví a… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zapl. 4 699,14 Eur istiny s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.