Mgr. Štefan Baláž

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 1 646 pojednávaní a 2 704 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

 • Justičná stráž Mgr. Andrej Baláž, Zvjs.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozhodnutie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Nájomná zmluva
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Poistenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť skončenia prac. pomeru a… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zníženie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 2025,92 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 600,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, vypratanie bytu Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zaplatenie 295,13 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zverenie do osobnej starostlivosti a iné Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 928,02 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zaplatenie 177,73 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť skončenia prac. pomeru a… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie vecí a zapl. 2 804,57 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1 342,06 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 992,40 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 16 505,99 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 6.000,00 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.