Mgr. Štefan Baláž

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 1 019 pojednávaní a 1 974 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

 • Justičná stráž Mgr. Andrej Baláž, Zvjs.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Zodpovednosť za škodu
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozhodnutie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozhodnutie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozhodnutie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozhodnutie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozhodnutie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozhodnutie – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zapl. 917,26 Eur istiny s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 571,81 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 3.000 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2 592,01 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, úpravu výkonu rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.