Mgr. Štefan Baláž

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 1 561 pojednávaní a 2 609 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

 • Justičná stráž Mgr. Andrej Baláž, Zvjs.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti spotrebiteľskej… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 2.119,40 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, sumu 191,38 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2 329,53 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 680,34 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 4 007,95 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, nemajetkovú ujmu Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 6.087,48 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zmluva o úvere Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie, že nehnuteľnosti patria do… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 620,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, - zaplatenie 5 929,41 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie hnuteľných vecí Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, ochranu osobnosti a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 965,81 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 41 480,65 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3.898,80 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že záložné právo na základe… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.