Mgr. Štefan Baláž

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 1 803 pojednávaní a 2 508 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

 • Justičná stráž Mgr. Andrej Baláž, Zvjs.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 4 010,93 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1 094,72 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1 460 € s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.632,52 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o náhradu škody… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 354,00 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, ochrana osobnosti + 100 000,00… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na uloženie povinnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti zmluvy… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.