JUDr. Renáta Ďurková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trebišov, evidujeme 1 152 pojednávaní a 1 905 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2.270,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3.000,- Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 1 549,62… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 620,15 EUR… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 636,87 EUR… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, vypratanie nehnuteľnosti a… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie finančnej… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, O zaplatenie 16.246,14 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 260 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 74,62 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Všeobecná agenda - Žaloba v… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 334,6 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody spôsobenej… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 260 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 4683,87 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 4 071,25 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.