JUDr. Ľudmila Hricková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Piešťany, evidujeme 1 068 pojednávaní a 463 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 44.253,98 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, nahradenie prejavu vôle Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.381,61 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie zaniknutého BSM Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 10.035,53 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, bezdôvodné obohatenie Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu škody vo výške… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie podielového… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 39.832,70 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2 120,42 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2 478,15 € s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.031,46 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 13.084,91 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vypratanie nehnuteľností a… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie tuzemského rozhodc.… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 44.253,98 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.