JUDr. Ľudmila Hricková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Piešťany, evidujeme 666 pojednávaní a 224 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie otcovstva k… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 810,- EUR s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3.921,60 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vysporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 248,-- EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 12.489,56 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie nehnuteľnosti -… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.238,33 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Vyhlásenie rozsudku, neplatnosť výpovede nájmu bytu Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vysporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Vyhlásenie rozsudku, Žaloba na ochranu osobnosti -… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1 574,92 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie nehnuteľností Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie nehnuteľnosti -… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 763,46 EUR s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 467,84 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.