JUDr. Ľudmila Hricková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Piešťany, evidujeme 584 pojednávaní a 224 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie otcovstva k… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o nahradenie vyhlásenia vôle… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie priebehu hranice… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 16.657,79 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, PO - určenie neplatnosti KZ -… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie nehnuteľnosti a… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníckeho práva… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti závetu Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 24.721,-- EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 765,-- EUR s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie výživného na manželku Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 16.657,79 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 426,75 EUR s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Predbežné prejednanie sporu, zaplatenie 1.000,-- EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2 305,32 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1 341,22 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.