JUDr. Katarína Petráň Vinczeová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Rimavská Sobota, evidujeme 362 pojednávaní a 285 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozhodnutie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozhodnutie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozhodnutie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozhodnutie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozhodnutie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na určenie manželského… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie BSM za trvania… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba s návrhom na vydanie… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 526.98 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zaplatenie 197,94 EUR… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 175,- Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, PR o zaplatenie 6099,62 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, PR o zaplatenie 1494,06 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, R-o zaplatenie 10 000,00 € s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zaplatenie 900,69 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, PR o zaplatenie 6099,62 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, PR o zaplatenie 1494,06 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zaplatenie 900,69 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, R-o zaplatenie 10 000,00 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, PR o zaplatenie 1.402,33 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, manželské výživné Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zaplatenie 525,44 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.