JUDr. Katarína Petráň Vinczeová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Rimavská Sobota, evidujeme 399 pojednávaní a 330 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, PR o zaplatenie 92,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, NÁVRHna vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na určenie manželského… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie neplatnosti právneho… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zapretie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zmenu rozhodnutia Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, PR o zaplatenie 1.997,4 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zaplatenie 700,6 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zaplatenie 403,84 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zaplatenie 70,7 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zaplatenie 217,- Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zaplatenie 341,27 EUR… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.