JUDr. Zuzana Lapšanská

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Pezinok, evidujeme 533 pojednávaní a 600 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - 81,96 € Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o určenie neplatosti… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 5.282,81 € Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - 279,47 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 536,58 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 584,67 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 1.000 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zvýšenie výživného na… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - 707,33 € Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 371,05 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 263,48 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o náhradu škody a… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zrušenie BSM za… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - 256,97 € Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - 492,86 € Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 18000 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1892,19 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba na vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.