JUDr. Zuzana Lapšanská

 1. Aktívna podpredseda na súde Okresný súd Pezinok, evidujeme 592 pojednávaní a 798 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, predbežné opatrenie Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vydanie neodkladného… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 1.000 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - 863 € Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie bezdôvodného obohatenia Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 5.282,81 € Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 1961.8 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti dohody Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 336,96 EUR Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 20.993,06 € Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3909,83 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba o určenie neplatosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 724,27 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 20.993,06 € Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na zrušenie vyživovacej… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, predbežné opatrenie Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti dohody Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o určenie neplatosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 237,6 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.