JUDr. Kristína Glezgová

 1. Inactive judge at the court Okresný súd Lučenec, in the meantime we register no hearings and no judgements.
 1. The judge has been nominated to function for about 17 years.
 2. The judge has been nominated to function for almost 21 years, 4 - ročný mandát.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1532 days in the period and was assigned on average 26 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 24.5 from 40 possible points and ranked on 179 – 200. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 17 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Additional Judges
Select other judges for comparison:
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 66% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 47
 • Number of Affirmed Decisions – 31

An appeal against the judge's judgements is filed in 3.3% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 1.1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 158.9 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 74 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 24 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 32.4% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 139.3% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1053 days in the period and was assigned on average 18 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 21 from 40 possible points and ranked on 390 – 416. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 15 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 62.5% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 32
 • Number of Affirmed Decisions – 20

An appeal against the judge's judgements is filed in 4.2% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 1.6% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 202 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 194 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 7 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 3.6% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 85% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 628 days and on average was assigned 55 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 60,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 23
 • Number of confirmed judgements – 14

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 162 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Informácie o nevybavených prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o reštančných prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o výkonnosti sudcu považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Od 01.04.2012 – predsedníčka okresného súdu
 • 2013 – 19.04.2013 – Občianskoprávne grémium 25.–26.04.2013 – Pracovné stretnutie sudcov KS BB 20.09.2013 – Tréning komunikácie
 • 2012 – Od 01.04.2012 predsedníčka okresného súdu
 • 2012 – 2 dni
 • 2011 – –––––; 2012 – Od 01.04.2012 predsedníčka okresného súdu; 2013 – Od 01.04.2012 – predsedníčka okresného súdu
 • 2011 – 7 dní; 2012 – 2 dni; 2013 – 19.04.2013 – Občianskoprávne grémium 25.–26.04.2013 – Pracovné stretnutie sudcov KS BB 20.09.2013 – Tréning komunikácie
 • 2011 – 7 dní

Published judgements

We do not register any published judgements for the judge yet.

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

We do not register any past hearings for the judge yet.

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.