Mgr. Zuzana Belanová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 515 pojednávaní a 112 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Reštitúcie a rehabilitácie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozhodnutie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozhodnutie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozhodnutie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, 101.684,23 EUR (3.063.339,- Sk)… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o náhradu škody vo výške… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, O vydanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie povinnosti odstrániť… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zapl. 7.797,70 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie spoluvlast. práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba na určenie vlastníctva Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie neplatnosti výpovede… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu škody 750 000 000 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, na náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, O URČENIE NEPLATNOSTI KÚPNEJ… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, O vydanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 907,92 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie neplatnosti výpovede… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, PR o zapl. 2.259,48 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o náhradu škody vo výške… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 15000 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.