Mgr. Zuzana Belanová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 633 pojednávaní a 156 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozhodnutie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozhodnutie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, na určenie relatívnej… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie autorského práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, poskytnutie poistného plnenia Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie spoluvlast. práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na začatie konania o… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba na určenie vlastníctva Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2 054,80 € Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 1463,58 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 2770,93 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 9.500 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 836,62 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR- zaplatenie 313,45 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zapl. 918,17 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zapl. 224,84 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Neplatnosť právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, 101.684,23 EUR (3.063.339,- Sk)… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.