JUDr. Peter Duman

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Dunajská Streda, evidujeme 694 pojednávaní a 417 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Zmluva o úvere
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 109 566… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie vecného bremena Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 190,86… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 4433 EUR… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na určenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody vo výške 8.849,03… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 3753,26… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 618,97 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, vysporiadanie zaniknutého… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Predbežné prejednanie sporu, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.