JUDr. Peter Duman

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Dunajská Streda, evidujeme 812 pojednávaní a 565 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie, či tu právo nie je Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 2693,50… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 2.296,03… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 118… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 1.396,67… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 72 000… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 273,66 €… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 9.393,05… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 1333,03… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 986 € s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 32… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie istiny… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 899 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, NO - zast.zrážok zo mzdy… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 1020 EUR… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 5.880 €… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.