JUDr. Peter Duman

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 49 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
 2. Aktívny sudca na súde Okresný súd Dunajská Streda, evidujeme 953 pojednávaní a 763 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.126,91 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, vypratanie nehnuteľnosti a o… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.126,91 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, nariadenie neodkladného… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zverenie maloletej do… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.000,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie nehnuteľnosti a o… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.627,73 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 4.163,20 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.483,63 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.