JUDr. Petra Pavlisová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Spišská Nová Ves, evidujeme 877 pojednávaní a 558 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Povolenie uzavrieť manželstvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti právneho… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1.076,84€ s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie veci s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 24.713,08 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena priezviska Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava styku Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 3076,90 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, priznanie rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie dohľadu Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie NO Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, priznanie rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.