JUDr. Petra Pavlisová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Spišská Nová Ves, evidujeme 2 131 pojednávaní a 1 630 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2021

Sudca má celkové hodnotenie nadpriemerné.
Nápad sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z trestnej agendy. Rozhodnutia sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z trestnej agendy.

Komponent – Kvalita

Pre sudcu evidujeme 72.37% rozhodnutí, ktoré sú v prípade odvolania potvrdené vyšším súdom. Medián medzi sudcami je 68,9%. Pre sudcu evidujeme 76 rozhodnutí o odvolaniach.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je priemerná.

Komponent – Efektivita

Sudca mal v roku 2021 vybavenosť 115.57%. Medián medzi sudcami bol 107,9%.
Odhadovaný dispozičný čas sudcu bol na základe údajov z roku 2021 98 dní. Medián medzi sudcami bol 224,3 dní.
V roku 2021 sudca rozhodol 282 vecí v sledovaných agendách.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je lepšia než priemer.

Komponent – Produktivita

Vážený produkt sudcu v roku 2021 mal hodnotu 272.843. Medián medzi sudcami bol 248,1.
Pre sudcu evidujeme na konci roku 2021 72 nevybavených vecí. Z nich 73.61% tvoria reštančné veci. Medián medzi sudcami bol 39,34% reštančných vecí z celkového počtu nevybavených.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je priemerná.

Celkové hodnotenie
Hodnotenie na škále 0 až 10

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 285/1,3a,4 - 1Pv… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 285/1,3a,4 - 1Pv… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §194/1, 2a - 1 Pv… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §148/5,4 - 1Kv 32/16 Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 14 k § 155/1 a iné -… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §194/1, 2a - 1 Pv… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 157/1,2a - 3Pv… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 285/1,3a,4 - 1Pv… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §221/1 - 1 Pv 322/22 Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §368/1, 2a - 3 Pv… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 212/1d,3f - 2Pv… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 157/1,2a - 1Pv… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Návrh na povolenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 20 k § 156/1 a iné -… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 14 k § 155/1 a iné -… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 285/1,3a,4 - 1Pv… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §148/5,4 - 1Kv 32/16 Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vzatie do väzby Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, §207/1, 3b - 1 Pv 112/22 Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.