JUDr. Petra Pavlisová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Spišská Nová Ves, evidujeme 739 pojednávaní a 558 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Povolenie uzavrieť manželstvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1.337,10 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 1518,31… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na obmedzenie… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zverenie dieťaťa do… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 24.713,08 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na obmedzenie… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena výchovného prostredia Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na úpavu práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, povolenie uzavrieť manželstvo Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, pozbavenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava styku Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.