JUDr. Lea Gubová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 495 pojednávaní a 116 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, PR o zaplatenie 33 442,71 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 9.792,90 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 545 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 75 472,23 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 7015,32 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, PR o zapl. 7.486,79 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1327,99 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1018,03 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 139,54 € s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 130,07 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, prevod práv a povinností zo… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 250 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 558,49 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1 606,96 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Ž A L O B A o zaplatenie sumy… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že zaistený tovar je… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 1548 EUR Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 24382 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Vyhlásenie rozsudku, PR- zaplatenie 3 644,58 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.