JUDr. Lea Gubová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 529 pojednávaní a 219 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 19.867,58 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 231,3 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1311,25 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1 606,96 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 82.279,73 € s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 558,49 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 296,54 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, ŽALOBA O ZAPLATENIE 19.260,-… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, PR o zapl. 183,78 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, platobný rozkaz 1824,24 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, PR o zapl. 12.637,25 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 925,97 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 32.726,75 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 19.867,58 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o uloženie povinnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.