Mgr. Richard Golis

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 173 pojednávaní a 610 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Čadca, evidujeme 659 pojednávaní a 776 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 15 rokmi.
 2. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 24 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

 • Sekcia legislatívy - štátny radca JUDr. Daniela Golisová Hmírová, Ministerstvo Spravodlivosti Slovenskej republiky.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 24 a prieťahy pred pridelením veci 2.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 648 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 213 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 77,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 76
 • Počet potvrdených odvolaní – 59

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 574 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 692 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 383 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 50,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 82,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 17 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 574 – 577. mieste. Za kvalitu získal 12 z 15 možných bodov, za efektivitu 5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Spoločné rokovanie obchodnoprávneho kolégia, 17.10.2013 Omšenie
 • 2012 – 1 deň – sloboda prejavu a ochranu osobnosti v rozhodnutia ESĽP
 • 2011 – 3 dni – Aktuálne problémy v dedičskom konaní; 2012 – 1 deň – sloboda prejavu a ochranu osobnosti v rozhodnutia ESĽP; 2013 – Spoločné rokovanie obchodnoprávneho kolégia, 17.10.2013 Omšenie
 • 2011 – 3 dni – Aktuálne problémy v dedičskom konaní

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie práva prechodu Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie pozemku a vrátenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu škody a nemajetkovej… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, udelenie poverenia Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, udelenie poverenia RR Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, udelenie poverenia 5511090714 Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, udelenie poverenia 5511059463 Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, udelenie poverenia Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, udelenie poverenia RR Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.