Mgr. Martin Jenis

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 456 pojednávaní a 125 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu škody 43.281,55 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 7 180,44 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 23.565,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, na náhradu škody spôsobenej… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na začatie súdneho… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, na začatie konania podľa… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 257 269 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 368,00 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 105,43 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 3 617,- Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 511,00 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Predbežné prejednanie sporu, o zapl. 12 000 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zapl. 9.452,02 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 3 293,91 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR na zaplatenie 4322,39 USD… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na zaplat. odplaty za… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o ochranu kolektívneho záujmu… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,7 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.