Mgr. Martin Jenis

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 366 pojednávaní a 56 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozhodnutie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, na náhradu škody spôsobenej… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na úhradu škody vo… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie povinnosti dodržiavať… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, na náhradu škody spôsobenej… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR o zapl. 53.110,27 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Predbežné prejednanie sporu, vrátenie kúpnej ceny… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochranu práv v… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zaplat. odplaty za… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na nariadenie… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 100 000 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 25.010 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Vyhlásenie rozsudku, o náhradu škody vo výške 7 072,96 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu škody 781,16 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2 613,45 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zrušenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochranu práv v… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zaplat. odplaty za… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Vyhlásenie rozsudku, O náhradu škody na zdraví 8.453 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na úhradu škody vo… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.